Welkom bij Derivaten.org – Soorten – handel en meer

Welkom bij Derivaten.org!

Wij informeren je over derivaten en gelijkwaardige financiële beleggingsinstrumenten.

Derivaten zijn afgeleide rechten die een koper of belegger het recht geeft om iets voor een bepaalde waarde te kopen of te verkopen. Deze zijn bedacht om bepaalde risico’s te verkleinen, of te vergroten. Financiële derivaten zijn beleggingsinstrumenten en is een algemene term die vooral door beleggers wordt gebruikt. Derivaten hebben een waarde die is gebaseerd op een onderliggend aandeel of andere onderliggende waarde. Andere onderliggende waardes zijn bijvoorbeeld buitenlandse valuta, olie (WTI), of edelmetalen als zilver of goud.

Soorten derivaten

Derivaten zijn er in verschillende soorten en onder diverse benamingen:

 1. Opties
  Een optie is een kooprecht. Een kooprecht om voor of op een bepaalde datum aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs.
  Meest bekend zijn opties op aandelen.
 2. Swap
  Bij een SWAP is er sprake van ruil van een bepaald recht.
  Bijvoorbeeld het ruilen van het vaste of variabele rentebetalingen.
 3. Futures (en forward)
  Een future is een overeenkomst die je nu sluit om in de toekomst een onderliggende waarde te verhandelen.
  Bij het aangaan van de overeenkomst wordt de toekomstige prijs als overeengekomen. Vaak is hier sprake van een hefboomeffect.
 4. Cfd’s
  Contract for Difference.
  Een CFD, of contract for difference is een contract tussen twee partijen waar de verkoper het verschil (difference) betaalt tussen de waarde van een onderliggend product bij aankoop en bij verkoop.
 5. Warrants
  Een warrant is een soort optie. Warrants worden echter door een bedrijf zelf uitgegeven.
  Opties kunnen op de beurs door andere partijen worden geïntroduceerd.
 6. Trackers of ETF
  Trackers zijn ontstaan als index-volgers. De Engelse benaming ETF staat voor Exchange Traded Funds.
  De onderliggende waarde van een tracker of ETF is opgebouwd als de betreffende index.
  Het verschil met een index is dat trackers een percentage van de indexomvang kunnen bevatten.

Beleggen in derivaten

Beleggen in derivaten kan via de beurs. Ook kun je buiten de beurs om handelen. Dit noemen we dan de OTC markt. OTC derivaten handel staat voor Over The Counter = OTC. De handel gaat dan meestal tussen een beperkt aantal partijen. Soms maar 2. Beleggen in liquide derivaten doe je vooral op de beurs en niet OTC. De verhandelbaarheid is daarbij hoger wat ten goede komst aan de prijsvorming. Er zal dan minder verschil zitten tussen een vraag en biedprijs. Ook kun je dan elke handelsdag aan en verkopen doen. In de OTC markt is dat veelal niet of maar zeer beperkt mogelijk.

Beleggen in derivaten kan eigenlijk bij elke grote broker of instelling.

Risico’s van derivaten

Er kleven de nodige risico’s aan het gebruik van deze financiële instrumenten. Zeker voor niet goed geïnformeerde partijen kunnen er onbedoelde risico’s worden genomen. Dit kan zich vertalen in grote financiële verliezen.

Het gebruik van een hefboomwerking is een van de basis ideeën van een derivaat als bijvoorbeeld een optie. Met deze hefboomwerking kan een groter financieel voordeel worden behaald dan met een directe belegging. Echter kan het verlies ook door deze hefboom sterk vergroot worden.

Een operationeel risico in de OTC markt is het tegenpartij risico. Daarbij kan als de contract tegenpartij failliet gaat er een uitoefening plaats vinden volgens de contract voorwaarden. Daarmee kan een onverwacht en ook onbedoeld financieel tekort ontstaan bij het faillissement van de tegenpartij.

Systeemrisico bij derivaten heeft betrekking op onjuiste aannames over onderliggende waardes. Denk daarbij aan verkeerde veronderstellingen over rentes op obligaties. Als er een wijziging in de aanname zit en grote partijen in markt willen kopen of verkopen kan dit een sterk verstorende werking op de waardes hebben. Bijvoorbeeld als iedereen wil verkopen en er bijna of geen kopers zijn. De prijsvorming zal dan moeizaam zijn. Dit kan leiden tot grotere verliezen (of winsten) dan in eerste instantie verwacht.